Mit jelent a szállítmányozás? Mi a szerepe a logisztikában?

A szállítmányozás a termékek pontos és költséghatékony továbbításának megszervezését jelenti, a logisztika egyik legösszetettebb és legfontosabb részterülete. A sikeres szállítmányozás alapja egy szerteágazó kapcsolati háló és jelentős, folyamatosan karbantartott ismeretanyag, ami lehetővé teszi az optimális szállítási eszközök és útvonalak kiválasztását és a teljes szállítási művelet megszervezését.

Mi a szállítmányozás?

A szállítmányozás a logisztika azon ága, mely a termékek továbbításának megszervezéséért felel. Célja a termékek biztonságos, optimális időn belüli továbbítása a kiindulási helyről a rendeltetési helyre a lehető legköltséghatékonyabb módon. A szállítmányozás kialakulása egyidős a kereskedelem megjelenésével, jelentősége pedig robbanásszerűen növekedett a közlekedési eszközök gyors ütemű fejlődésével és a globalizáció térnyerésével.

Mik a szállítmányozás feladatai?

A szállítmányozó, vagy más néven speditőr, megbízója nevében rendeli meg és szervezi le a termékek továbbításához szükséges szolgáltatásokat. A gyakorlatban ez magában foglalja a termékek szállításához szükséges jogi és adózási dokumentációt, az optimális útvonal és szállítási eszköz kiválasztását és minden olyan kiegészítő tevékenységet, ami a termék rendeltetési helyére való eljutásához szükséges. Ilyen tevékenységek lehetnek a rakodás, az átcsomagolás, de akár speciális biztosítás megszervezése is.
A szállítmányozás sokrétű feladat, aminek sikerességéhez nagy mennyiségű tudásanyag és annak adott helyzetben való optimális használata szükséges. A földrajzi, jogi, fuvarozási ismeretek mellett minden tényező aktuális díjainak kalkulációjával állapítható meg az adott termék optimális szállítmányozása. Mindez azt is jelenti, hogy egy adott termék szállítmányozása másként folyhat le bármely paramétere változása esetén. Ugyanazon terméket áprilisban vagy novemberben nem feltétlenül ugyanazon az útvonalon érdemes fuvarozni, 100 termék vagy 1000 termék esetén lehet, hogy más szállítási eszköz az optimális.
A szállítmányozás fontos része a megbízó érdekeinek képviselete a teljes folyamatban minden partner irányában. Éppen ezért a szállítmányozás tervezése és konkrét szervezése mellett a folyamat nyomon követése, ellenőrzése is a szolgáltatás alapvető eleme.

Mi a szerepe a szállítmányozásnak a logisztikában?

A logisztikai rendszerekben a szállítmányozás szerepe kiemelkedő, hiszen a termékek helyváltoztatásának megszervezéséhez nélkülözhetetlen tudásanyag és kapcsolati háló a speditőrök (szállítmányozók) birtokában van. Ugyanakkor a szállítmányozás más gazdasági szereplők igényeit elégíti ki, így növekedési lehetősége behatárolt. A szállítmányozás alapeleme a költséghatékonyság, ez a jelentős árverseny mellett azon szolgáltatók számára jelent kockázatot, gazdasági kiszolgáltatottságot, akiknek a tevékenységi köre szűk, így könnyebben helyettesíthetőek más szolgáltatóval. Jellemző, hogy a szállítmányozási tevékenység mellett egyazon vállalkozások kínálnak más logisztikai szolgáltatásokat is, így maguk is szélesebb igényeket tudnak kielégíteni, javul a költséghatékonyságuk és csökken gazdasági kitettségük. A szállítmányozás így gyakran egy logisztikai csomag részeként jelenik meg a piacon.

Mit kell tudni a belföldi szállítmányozásról?

Hazánkban egy évben 280-300 millió tonna árut mozgatnak meg. Magyarországon a közúti áruszállítás a legelterjedtebb szállítmányozási mód, mind az árutömeg, mind a teljesítmény tekintetében 2/3-os részesedése van. Számottevő még a vasúti és a csővezetékes szállítás, a belvízi szállítás elhanyagolható mértékű.

A nemzetközi szállítmányozás szerepe a külkereskedelemben.

A szállítmányozás adja gyakorlatilag minden termék külkereskedelmének alapját. Magyarországon a nemzetközi szállítmányozás a rendszerváltás előtt nagyon erős állami kontroll alatt működött. A hazai szolgáltatók lehetőségei folyamatosan bővültek, az EU csatlakozás után új lehetőségek nyíltak meg számukra. A nemzetközi szállítmányozásba való becsatlakozás jelentős tőkeigényű vállalkozás. A nemzetközi szállítmányozás legfontosabb szervezete az 1926-ban alapított FIATA, ami nemzetközi szabványosítással és érdekképviselettel foglalkozik. Jelenleg több, mint 150 országban van jelen, köztük hazánkban is.
A nemzetközi szállítmányozás az elmúlt években jelentősen visszaesett a COVID világjárvány miatt. Ugyan hazánkban már kevésbé érezteti hatását, de a külkereskedelemben, elsősorban Ázsia irányában máig okoz fennakadásokat a járványhoz köthető korlátozások.

Milyen részterületei vannak?

A szállítmányozást leggyakrabban az igénybe vett szállítási eszköz alapján bonthatjuk részterületekre. Szükséges azonban kiemelni, hogy az esetek nagy százalékában kombinált szállítmányozás történik, ahol a termék több szállítási eszköz igénybevételével, de általában egy intermodális egységben (például konténerben) jut el rendeltetési helyére.

Közúti szállítmányozás

A közúti szállítmányozás elsősorban rövid távú szállítási feladatoknál gazdaságos. Ugyanakkor számos előnye van, ami miatt hosszabb távú szállítás esetén is erre eshet a választás. Sűrű vonalhálózatán megoldott a háztól-házig szállítás szinte bármilyen termék esetén, a termék könnyen nyomon követhető, folyamatos felügyelet alatt van gépjárművezető által és általában nincs szükség átrakodásra. Hátránya a jelentős élőmunka igénye, nagyobb költsége és a forgalmi dugók miatti bizonytalansági tényező növekedése. A legjelentősebb szállítási mód hazánkban.

Vasúti szállítmányozás

A vasút előnye, hogy szinte minden termék szállítható rajta függetlenül a külső környezeti tényezőktől. Különösen előnyös nagy mennyiségű tömegáruk szállítására. A vasút környezetbarát és sok esetben támogatott szállítási forma. Hátránya lassúsága és alacsony hálózatsűrűsége. A közúti szállítmányozás után a második legjelentősebb szállítási mód Magyarországon.

Tengeri szállítmányozás

Jellemzően a nemzetközi kereskedelemben találkozhatunk a tengeri szállítmányozással, ami nagy mennyiségben képes termékeket továbbítani kedvező áron. Hátránya, hogy lassú és szinte bizonyosan szükség van átrakodásra is. Magyarországról más szállítási eszközök közbeiktatásával a leggyakrabban a rotterdami, brémai, rijekai és koperi kikötőkön keresztül zajlik a tengeri szállítmányozás.

Folyami szállítmányozás

Igénybevételi lehetőségei rendkívül korlátozottak mind belföldön, mind külföldön. Jellemzően olcsó és lassú szállítási forma, ami leginkább a vasútnak jelenthet konkurenciát.

Légi szállítmányozás

Nagyon gyors és drága szállítási forma, így sürgős és nagy értékű áruk szállítása esetén jellemző a használata. A termékeket érő igénybevétel minden más szállítási módhoz képest alacsonyabb, így a sérülékeny termékek szállítására a legalkalmasabb mód. Döntően nemzetközi szállítmányozás részeként találkozhatunk vele. Hátránya, hogy bizonyos termékek biztonsági okokból egyáltalán nem szállíthatóak légi úton.

Egyéb szállítmányozás

Léteznek a fentieken túl más szállítmányozási módok is. E-kereskedelmi szempontból nem releváns, de megemlíthető, hogy hazánk esetében a csővezetékes szállítás jelentős szektor, ami szinte kizárólag szénhidrogének kereskedelmében játszik szerepet. A további szállítmányozási módok ritkák és jelentőségük elenyésző.

Mi a különbség a szállítmányozás és a fuvarozás között?

Sokszor szinonimaként kezelt fuvarozás és szállítmányozás nem ugyanazt a fogalmat fedi. Fuvarozáson a termékek fizikai továbbítását értjük, ami során egy erre szakosodott vállalkozás eljuttatja a feladási helytől a címzetthez a csomagot. A szállítmányozás pedig az árutovábbítás folyamatának megszervezését jelenti. A szállítmányozás és a fuvarozás közötti különbség a felelősségi kör tekintetében is jelentős: amíg a fuvarozó kizárólag a fizikai szállításért felel, addig a szállítmányozó minden más tekintetben felelősséggel tartozik. Ebből következik, hogy egy szállítmányozó lehet fuvarozó is egyben, de a gyakorlatban sok esetben a fuvarozó a szállítmányozó alvállalkozója.

Miért fontos a profi szállítmányozás?

A profi szállítmányozás alapvetően a költséghatékonyság miatt fontos. Minél szerteágazóbb szállítási feladatokat kell ellátni, annál jobban éri meg erre szakosodott profi szolgáltatót megbízni az ügyek intézésével, az optimális útvonal és szállítási eszköz megtalálásával és érdekeink képviseletével a szállítmányozásban résztvevő partnerek irányában. Egy szakosodott vállalkozás ugyanazon feladatokat nagyobb volumenben, olcsóbban és gyorsabban tudja ellátni, fennakadás esetén érdekeit – ami egyben megbízójának érdeke – hatékonyabban tudja képviselni.