Sokan szinonimaként használják az árrés és a haszon fogalmát pedig jelentős különbség van köztük. Vállalkozói szemléletünkbe pontosan be kell illeszteni ezt a két fogalmat precíz meghatározásukkal, szerepükkel és számítási módjaikkal együtt azért, hogy sikerre vigyük webáruházunkat. A következőkben röviden megismerkedünk az árrés, a haszon és a hozzáadott érték jelentésével és fontosságával.

Mit jelent az árrés?

Az árrés a nettó beszerzési ár és a nettó eladási ár közötti különbség. Az árrés az a többlet, amiből a vállalkozás működik, amiből fedezi a webshop motort, a marketinget, a keresőoptimalizálást, a fulfillmentet, az irodabérletet, a munkabért és minden egyéb kiadást. Ha a nettó eladási ár nem fedezi a beszerzési ár és a működési kiadások összességét, akkor az adott tevékenység veszteséges, ha fedezi és marad fel nem használt hányada az árrésnek, akkor azt haszonnak nevezzük és a tevékenység nyereséges.

Mit jelent a haszon?

A haszon az egy eladott termékre jutó nyereség. Az az összeg, ami az eladási árból a beszerzési ár kifizetése és az összes működési költség levonása után marad. A haszon tehát nem azonos az árréssel, hanem annak egy része. Nem az árrés mértékéért kezdünk vállalkozni, hanem a haszon megszerzéséért – éppen ezért fontos látni a különbséget a két fogalom között.

Mit jelent a hozzáadott érték?

A hozzáadott érték közgazdaságtani fogalma azt mutatja meg, hogy az adott vállalkozás mennyivel tudta megnövelni a beszerzett termékek és szolgáltatások árát az eladáskor. Egy példával élve, ha egy 500 forintért beszerzett termék 1000 forintért történő eladását 200 forint reklámköltséggel értük el, akkor a hozzáadott érték 300 forint. A hozzáadott érték és az árrés nagyon közeli rokon fogalmak. Árrés esetén feltételezünk egy továbbértékesítést, de sok szolgáltatás esetén ilyen nem létezik: egy tanácsadó vagy egy fordító esetében hozzáadott értékről beszélhetünk, de árrésről nem. Hasonló a helyzet egy termelő esetén, ahol az “árrés” maga a nettó eladási ár.

Milyen képlettel lehet kiszámolni az árrést?

Az árrés két képlettel is leírható a fentiek alapján:

Árrés = nettó eladási ár – nettó beszerzési ár

Árrés = költségek + haszon

Tehát az árrés a nettó eladási és a nettó beszerzési ár különbözete, ami tartalmazza a vállalkozás költségeit és hasznát. Mint látjuk négy tényező ismerete szükséges az árrés meghatározásához. Ezeket fogjuk kicsit jobban megvizsgálni.

A nettó beszerzési árat nem kell túl sokat vizsgálni: a lehető legjobb minőséget szükséges a lehető legjobb áron beszerezni. A nettó eladási ár már nem ennyire egyszerű kérdés, közelíthetünk hozzá alulról és felülről is. Alulról indulva a nettó beszerzési ár és költségeink ismeretében az elvárt haszon hozzászámításával meg is kapjuk a nettó eladási árat. A gyakorlatban viszont vannak más piaci szereplők is, akik befolyásolják az elérhető nettó eladási árat. Az általunk kínált termék helyettesíthetősége és annak ára döntő fontosságú, amiről piackutatással kaphatunk információt. Sok területen így megfordul a kérdés: ismerjük az elérhető árrést, de ebbe hogyan férnek bele költségeink és hasznunk?

Egy kezdő vállalkozás várhatóan nem lesz azonnal a piac alakítója, inkább a meglévő keretek között találhatja meg számítását, az árrést felülről, a piaci viszonyokhoz igazodva tudja meghatározni. Éppen ezért lehet fontos a költségek alacsony szinten tartása és a hatékonyság növelésére való törekvés. Ha a nettó beszerzési árak és a nettó eladási árak a piacon nagyjából adottak, akkor a hatékonyság növelését célzó költségeken felül a takarékosság vezet nagyobb haszonhoz.

A fentiek miatt a webáruház indítása előtt elmaradhatatlan a piackutatás, a konkurencia feltérképezése, a beszerzési források felkutatása és az így reálisan várható árrés és haszon megállapítása. Olyan termékek piacára érdemes belépnünk, ahol valóban gazdaságosan üzemelő webshopot tudunk létrehozni.

Miért fontos, hogy tudjuk, hogyan kapcsolódik egymáshoz az árrés és a haszon?

A haszon és az árrés közötti különbség figyelmen kívül hagyása hosszabb távon jelentős gondokat okozhat a vállalkozás életében. Az árrés megmutatja azt a pénzben kifejezhető többletet, amit a vállalkozásunk előállít. Az árrés az üzemeléshez szükséges, a haszon a fejlődéshez. Ha a nettó eladási ár nem fedezi maradéktalanul a beszerzési költségeken felül az üzemelési költségeket, akkor a cégünk veszteséges lesz, léte gazdaságtalan. Ha egy terméken 100 forintot szeretnénk nyereségként elérni akkor annak nem lehet beszerzési ára 500 forint és eladási ára 600 forint, mert a 100 forint nem a nyereségünk lesz, hanem az árrésünk, költségeinket figyelembe véve akár veszteséget is termelhetünk.

Az árrés és a haszon közötti különbség megértése az egyik alapja webáruházunk pénzügyi tervezésének és sikeres működtetésének. Haszon csak megfelelő mértékű árrés esetén keletkezik, így annak felismerése, hogy az adott piaci körülmények között ez elérhető-e létfontosságú. Ugyanez igaz másik oldalról nézve is: meg kell tudnunk határozni azt az árrést amivel vállalkozásunk biztonsággal üzemeltethető és megfelelő mértékű haszon is keletkezik, amit visszaforgathatunk vállalkozásunk hatékonyságának növelésébe, webáruházunk fejlesztésébe.

Hogyan kell számolnia az árréssel és a haszonnal egy induló webáruház esetén?

Ha már látjuk a különbséget az árrés és a haszon között, akkor érdemes néhány gyakori hibáról beszélni, amit sokan elkövetnek egy induló webáruház esetén.

Saját webshopunk üzemeltetésére szánt munkánk és időnk költség, aminek ára van. Egy kezdő webshopnál előfordulhat, hogy befektetésként a vállalkozásra fordítjuk ezt a tőkét, de az első pillanattól kezdve tisztában kell lennünk azzal, hogy akkor válhat hosszabb távon is sikeressé webáruházunk, ha költségként tekintünk saját munkánk ellenértékére. Tehát munkadíjunk megteremtése a szükséges minimum része és nem a siker jele webáruházunkban.

Kedvezményt nem az árrésből adunk, hanem a haszonból. Ha az árrésnek csak 20%-a a haszon (nem az árrés a 20%!) a többi költség, és mi 20% kedvezményt adunk, akkor mi fizettünk a vevőnek azért, hogy nálunk vásároljon. Ha az árrés 20%-a a haszon, akkor maximum 4% kedvezményt adhatunk a nettó eladási árból. Hasonló a helyzet, ha a kedvezményt olyan marketing kampánnyal segítjük, ami egy termékre jutó költségünket olyan mértékben növeli meg, hogy az árrésben a haszon aránya a kedvezmény mértéke alá csökken. Mindkét esetben minél több vásárlót szerzünk, annál nagyobb lesz a veszteségünk.

Ismernünk kell a költségeinket és kiadásaink hatékonyságát. Ezért amit csak lehet mérjünk és ne ragaszkodjunk olyan elképzelésekhez, amik nem nyertek visszaigazolást. Ha nem sikeres egy marketing forma, ne folytassuk, ha egy termékkel nem érhető el megfelelő árrés, gondoljuk át mire cserélhetnénk le.

Ha a saját munkánk költség, akkor a haszon a fejlődés megalapozója. A hasznot forgassuk vissza vállalkozásunkba, találjunk még hatékonyabb folyamatokat. Költségeink alacsonyan tartása nem azonos a befektetések hiányával. A haszon az, amit vállalkozásunk biztonságos üzemelése mellett is kockáztathatunk egy üzlet során.